Casa din pământ bătut

ProprietarMihai Buitaş
LocațieNădlac, Arad, Crișana
Anul de fabricație
Tags,

Despre Nădlac

Nădlac este un oraş din judeţul Arad (Crișana).

Localizare. Se situează în extremitatea de vest a ţării, în câmpia omonimă, pe dreapta râului Mureş, la 47 km vest de municipiul Arad, la graniţa cu Ungaria. 

Istorie. Săpăturile arheologice au scos la iveală urme de locuire din neolitic şi din perioada daco-romană [1].  În secolul al X-lea aşezarea s-a aflat sub stăpânirea voievodului Glad. Există referiri că la Nădlac exista o cetate la 1192, distrusă de tătari în 1241.

Prima atestare documentară sigură datează din 11 martie 1313, când este amintită într-un testament sub numele de Noglog. Între 1451 – 1446 s-a aflat în posesia lui Iancu de Hunedoara. În 1474 regele Matei Corvin dăruieşte moşia Nădlac familiei de feudali sârbi Jaksici. Aceştia au construit la Nădlac un castel cu turnuri de apărare şi şanţuri, pentru întâmpinarea năvălitorilor.

În 1514 oştirile lui Gheorghe Doja au atacat Nădlacul. Pe 27 mai ei înfrâng oştile nobilimii şi incendiază cetatea. În 1529 Nădlacul este pustiit de turci, pentru ca mai apoi cetatea să ajungă sub stăpânirea acestora. Prinţul Eugeniu de Savoia eliberează Banatul de sub stăpânirea otomană în 1691. Urmează o nouă etapă în dezvoltarea aşezării. Între 1802 -1803 la Nădlac sunt colonizaţi cehi şi slovaci.

Localitatea este ridicată la rangul de comună urbană în 1820, având mai multe bresle de meseriaşi. În 1918 românii din Nădlac au trimis o delegaţie la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Comuna a fost declarată oraş la 17 februarie 1968.

[1] Ghinea, p.865

Bibliografie. 

  • Ghinea, Dan – Enciclopedia geografică a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000

Sursă: Enciclopedia României

Proiectului de recuperare

Despre proprietar

Mihai Buitaș (1958 – 2017)
meșter